Lên kế hoạch tổ chức triển lãm bao gồm nhiều công đoạn khác nhau nhưng bổ trợ nhau. Chúng ta có thể thấy sự xuất hiện của công đoạn lên ý tưởng, mục đích, thiết kế, cách tổ chức triển lãm, cho tới việc chọn nguồn nhân lực…

Trong thời kỳ hội nhập như hiện nay, các doanh nghiệp không đơn giản chỉ có nhu cầu tăng doanh thu mà còn là quảng bá thương hiệu đến cả người tiêu dùng và các đối tác. Do đó, tổ chức triển lãm hoặc hội chợ thương mại…

Tổ chức triển lãm là một hình thức quảng bá sản phẩm và tiếp cận khách hàng đang được các doanh nghiệp sử dụng rất nhiều hiện nay. Tổ chức triển lãm không chỉ là nơi giao lưu, tìm kiếm đối tác, và nhận ra các đối thủ,…

Hiện nay, các rất nhiều bạn trẻ muốn dấn thân vào con đường tổ chức sự kiện. Vì họ nhận ra được sự nhiệt huyết và năng động trong chính con người họ. Tuy nhiên, bấy nhiêu là chưa đủ để có thể khẳng định bạn hợp với…

Đừng bắt đầu lên kế hoạch tổ chức sự kiện của bạn mà không đọc 10 bước này. Mặc dù chúng tôi không thể xác định tất cả các chi tiết bạn sẽ cần suy nghĩ, vì phần lớn nó sẽ phụ thuộc vào loại sự kiện bạn…