Hiện nay, các rất nhiều bạn trẻ muốn dấn thân vào con đường tổ chức sự kiện. Vì họ nhận ra được sự nhiệt huyết và năng động trong chính con người họ. Tuy nhiên, bấy nhiêu là chưa đủ để có thể khẳng định bạn hợp với…

Thiết bị sự kiện là anh hùng vô danh của các sự kiện của bạn khi có sự cố. Và khi một cái gì đó không đúng, nó có thể làm cho mọi thứ sụp đổ. 'Sụp đổ' nghe có vẻ khá tệ phải không? Thật may mắn…