Để một sản phẩm mới ra mắt xuất hiện trên thị trường và có được sự đón nhận từ công chúng, thì sản phẩm đó cần được giới thiệu, đưa thông tin đến với công chúng, đặc biệt là đối với đối tượng khách hàng mục tiêu. Khi…

Khi một sản phẩm được ra đời, tất nhiên doanh nghiệp nào cũng muốn đứa con của mình ra mắt với công chúng một cách hoành tráng. Tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm là một trong những hình thức các doanh nghiệp hay chọn để giới…